Gatazkak ebazteko bidea – Esku-hartze inpartziala eta aditua

FAMILIA

 

  • Ahaidetasunezko lotura edo ezkontzazko lotura duten pertsonen artekoak, izatezko bikotea edo bizikidetza-taldea osatzen duten pertsonen artekoak.
  • Bikote-harremana hausten denean.
  • Gurasoen artekoak, mantenua dela-eta senideen artean sortutakoak.
  • Harrera-familien eta familia biologikoen artekoak.
  • Gurasoen aitona-amonen artekoak.
  • Mendeko pertsonen eta haiek zaintzen dituzten senideen artekoak.
  • Jaraunspenak, oinordetzak edo familia-negozioak direla-eta.

Hitz eginez irtenbide onargarriak aurkitzeko laguntza

Egokitzapena, malgutasuna eta mugikortasuna

Eskaera/ Informazioa

-Bitartekariari buruzkoa.

-Bitartekaritzaren ezaugarriei buruzkoa.

-Prozeduraren antolaketari eta kostuari buruzkoa.

-Akordioari buruzko ondorio legalak.

Hasiera/ Garapena

– Aldeen onespena.

-Bitartekaritzaren helburu den gatazka.

-Jardunaren programa eta iraupena.

Prozeduraren amaiera

-Aldeek eta bitartekariak akta sinatzea eta guztiei  kopia bat ematea.

-Akordioa balego, aldeek erabakita, publiko egitea.

Jarraipena

-Akordioen garapenaren aldi baterako jarraipena.

Borondatezkoa, isilpekoa, berehalakoa, ekonomikoa