Gatazkak ebazteko bidea – Esku-hartze inpartziala eta aditua

 • Ahaidetasunezko lotura edo ezkontzazko lotura duten pertsonen artekoak, izatezko bikotea edo bizikidetza-taldea osatzen duten pertsonen artekoak.
 • Bikote-harremana hausten denean.
 • Gurasoen artekoak, mantenua dela-eta senideen artean sortutakoak.
 • Harrera-familien eta familia biologikoen artekoak.
 • Gurasoen aitona-amonen artekoak.
 • Mendeko pertsonen eta haiek zaintzen dituzten senideen artekoak.
 • Jaraunspenak, oinordetzak edo familia-negozioak direla-eta.
 • Kontratuko baldintzak ez betezea
 • Alokairuak
  • Kontratua bertan behera uztea eta epemuga
  • Alokatzailearen eskubidearen ebazpena
  • Kontratuaren amaieran fidantzaren itzulpena
  • Alokatutako etxebizitza besterentzea
  • Hipoteka exekutatzearen ondoriozko besterentze behartua
  • Maizterraren heriotza 
 • Auzokideen erkidegoak edo jabetza horizontalak
  • Jabe bakoitzaren eskubide pribatiboen erabilera edo urraketa
  • Eduki ekonomikoei loturiko gatazkak
  • Erkidegoko arauak ez betetzea edo haien interpretazioa
   • Leku komunak naiz pribatiboak erabiltzean eta mantentzean sortutakoak
   • Erkidego-akordioak hartzearen eta ezartzearen ondorioz sortutakoak
  • Erkidego-akordioak hartzeak eta betearazteak sortutakoak 
 • Auzokideen arteko gatazkak
  • Predial morrontzak: inoren gauzekiko sortutako erabilera eskubideak, funts baten jabearen gaitasunak mugatzen dituena, beste funts baten jabearen aldeko onura zehatz batzuk sortuz.
  • Morrontza pertsonalak lursail baten gainean sortzen dira pertsona baten alde. Kasu honetan, lursailak pertsonari zerbitzatzen dio. 
 • Gauza erkideko ondasun eta higiezinen zatiketa
  • Zatiezina edo jabekidetasuna edo gauza erkidea:
   • Ondasun higiezina: pisua, etxea, lokala.
   • Ondasun higigarria: margolanak, baxera, altzariak, autoak, itsasontziak, zigiluak, akzioak… 
 • Hipoteka exekutatzeko prozedura
  • Hipoteka-maileguen exekuzioa 
 • Eraikuntza esparruan laxotasunak
  • Erantzukizunak dituzten esku-hartzaileak: eraikitzailea/sustatzailea/obra-zuzendaria/obra egiteaz arduratzen den zuzendaria, aseguru-etxea, kaltetuak.
 • Enpresariaren eta merkatariaren estatutua
 • Merkataritzako obligazioak eta kontratuak
 • Lehiakideak
 • Enpresen arteko salerosketak eta enpresa eta partikularren arteko salerosketak
 • Kreditu-tituluak, letrak, txekeak, zor-agiriak, abalak, kreditu-gutunak, akzioak…
 • Jabetza industriala, patenteak, markak
 • Negoziazio kolektiboa
 • Lan gatazkak

Hitz eginez irtenbide onargarriak aurkitzeko laguntza

Egokitzapena, malgutasuna eta mugikortasuna

Eskaera/ Informazioa

-Bitartekariari buruzkoa.

-Bitartekaritzaren ezaugarriei buruzkoa.

-Prozeduraren antolaketari eta kostuari buruzkoa.

-Akordioari buruzko ondorio legalak.

Hasiera/ Garapena

– Aldeen onespena.

-Bitartekaritzaren helburu den gatazka.

-Jardunaren programa eta iraupena.

Prozeduraren amaiera

-Aldeek eta bitartekariak akta sinatzea eta guztiei  kopia bat ematea.

-Akordioa balego, aldeek erabakita, publiko egitea.

Jarraipena

-Akordioen garapenaren aldi baterako jarraipena.

Borondatezkoa, isilpekoa, berehalakoa, ekonomikoa